Utvidelse av kjøkken og bygging av takutstikk i Bud.